Improviseren 


Handelen, zonder van tevoren bedenken wat je gaat doen. Instant, zonder te plannen, zonder alle mogelijke consequenties mee te nemen. Maar met lef, en met de impact van de impuls en met de kracht van voortschrijdend inzicht. En met de voordelen van stappen zetten en verder komen, zonder te veel zorgen en beren op de weg. Bewegen in plaats van stil staan. En tegelijkertijd kun je niet sneller dan de realiteit. Want improviseren kan alleen in het moment. 

Improviseren maakt je flexibel, wendbaar. Eigenschappen die je goed kunt gebruiken in deze samenleving, waar snel alles verandert. Waar je wat aan hebt in je persoonlijke ontwikkeling. Vaardigheden die je goed kunt gebruiken in je werk, zeker als je agile moet werken of veel samenwerkt. Samen improviseren betekent ultiem samenwerken, samen creëren en afstemmen. Durven vertrouwen op je eigen input én die van de ander, zodat je kunt toewerken naar een werkelijk gedeeld eindproduct.