Presentatie en dagvoorzitters

 

 

Pittens&Latour begeleidt uw publiek door de dag heen, op energieke en interactieve wijze. We introduceren het programma, activeren de deelnemers en creëren een mindset gericht op leren. Indien gewenst, zorgen we voor de tijdbewaking en overgangen van de ene naar de volgende activiteit / workshop / locatie.    

Improvisatie is daarbij een prachtig laagdrempelig middel, om iedereen betrokken te krijgen. We spelen zelf scènes, geïmproviseerd op basis van de ervaringen van de deelnemers die dag. De kennismaking en overgangen zullen gepaard gaan met interactieve, humoristische oefeningen en naar gelang er tijd en ruimte is, kunnen we de deelnemers ook scènes laten spelen. Mensen zullen ontspannen, lachen, samenwerken en in een doe-stand terecht komen. We dragen daarmee bij aan een pro-actieve, daadkrachtige houding, openstaand voor nieuwe indrukken en kennis.

Je zult zien - alles altijd gepaard met een vette glimlach om ieders lippen.